Carenza di espressione mimica, tipica di melanconici e depressi